Menu

Plavecké kurzy

Informácie a tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie:

prihlaska_na_plavecky_vycvik.doc

oragnizacia_plaveckeho_vycviku.doc

prevadzkovy_poriadok.doc

Cena výcviku

20,-€  za 20 hodín výcviku v mesiacoch (september, október, apríl, máj, jún)
18,-€  za 20 hodín výcviku v mesiacoch (november, december, január, február, marec)

Cena sa vždy upraví podľa počtu odučených hodín.
Ceny plaveckého výcviku ostávajú, ak sa nezmenia ceny energií.

Rozmery bazéna: 12,5 m x 8 m
Hĺbka vody: 1,10 – 1,30 m
Teplota vody: 26° – 28°C
Teplota vzduchu: 28° – 30°C

Dni výcviku:

pondelok – piatok
 

Hodiny výcviku:

08:45 - 10:15 hod.    2 hodiny – 1.skupina 
 

POZNÁMKA: 
• Každé dieťa musí mať vlastné plavky, mydlo, uterák a kúpaciu čiapku.
• Vo vode môže mať jeden učiteľ plávania  max. 10 detí.
• V prípade, že vedenie školy, ktorá sa zúčastňuje plaveckého výcviku žiada, aby vo vode    bolo viacej detí, na každú začatú desiatku žiakov musí riaditeľ vysielajúcej školy poveriť zodpovedného pracovníka.
• Vedúci plaveckého výcviku školy, ktorá absolvuje výcvik je povinný odovzdať p. Horčičiakovej (zást. RŠ). súpisku detí, potvrdenú riaditeľom školy a zodpovedným učiteľom a potvrdenie od rodičov, že dieťa netrpí žiadnou infekčnou chorobou a je spôsobilé absolvovať plavecký výcvik 
• Na bazéne musia byť dodržiavané všetky hygienické pravidlá, čistota a poriadok podľa prevádzkového poriadku, s ktorým sa oboznámia účastníci plaveckého výcviku pred začatím každého výcviku.
• Výcvik je možné absolvovať aj v skrátenom čase t.j. 20 hodín za 5 dní (každý deň 2 hodiny výcviku).
• Pri vyššom počte žiakov ZŠ Martinská poskytne 2 učiteľov plávania.

 

KONTAKT: T.č: 041/5252774, e-mail: zrs@zsmartinska.sk,

Mgr. Beáta Veselská
riaditeľka školy

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria