Menu

Športové súťaže

Školský rok 2019/2020

Gymnastický štvorboj
Dňa 18.2.2020 sa naša škola zúčastnila Gymnastického štvrboja družstiev. V zložení Milatová Lucia, Kotešová Nina, Beranová Rebeka, Plevíková Margaréta a Mišovie Ema skončili na krásnom 2. mieste.
Gratulujeme k úspechu !
 
Gymnastické preteky v ČR - Včelinský dvojboj
Žiačky našej školy a zúčastnili na pretekoch v ČR v disciplíne dvojboj v nedeľu 26.1.2020.
Dievčatá získali medaile:
Kvasnicová Sofia - zlatú
Sisková Sofia - zlatu
Matzová Katka - striebornú
Ďalšie umiestnenie v prvej desiatke:
Plevíková Margaretka - štvrtá
Maťková Terezka - piata
Sedliačková Barborka - šiesta
Mišovie Emka - siedma
Záborská Natália - siedma
Milatová Lucka - ôsma
Blahoželáme dievčatám i trénerom a choreografke Horkavým.
fotoalbum tu...
 
Dňa 5.11.2019 florbalový krúžok pod vedením p.uč.Dzurendovej sa zúčastnil florbalovej ligy 3.-4.roč. Obidva zápasy vyhrali:
ZŠ V. Javorku - ZŠ Martinská - 1:9 - výhra
ZŠ Závodie - ZŠ Martinská - 0:12 - výhra
Florbalistom blahoželáme.
 
Gymnastický krúžok sa zúčastnil školských pretekov v Karvinej, ČR kde sme získali prvú medailu a ďalšie úspešné umiestnenia:
Zlatá medaila Sofia Sistová (GaF +ZŠ) 2.C
Bronzová medaila Lucia Milatová (ZŠ) 3.B
Ďalšie gymnastky získali 5.,6., 7., 8., miesto
Beranová Rebeka 3.A
Kvasnicová Sofia 3.A
Mišovie Ema 3.B
Plevíková Margaretka 3.C
Matzová Katka 2.A
Kovačová Viki 2.A
Matková Terezka 2.C
Kotešová Nina 3.A

 

Tréneri: Horkavá E., Horkavý K.,choreografka Horkavá R.

fotoalbum tu...

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria