Menu

Cudzie jazyky (ANJ, NEJ, RUJ)

Školský rok 2019/2020

ELESparks

V anglickej súťaži organizovanej Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Prešove sa jeden náš školský tím, tvorený žiakmi Adam Ladislav Švejda, Adam Meňhart, Karolína Beniačová, umiestnili na krásnom 7. mieste. Gratulujem a želáme veľa šťastia v iných súťažiach.

 

Einstein Teen školské kolo 

V predchádzajúcom a v tomto týždni sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Einstein Teen, v ktorej sa žiaci popasovali nielen s angličtinou, ale overili si svoje vedomosti z rozmanitých oblastí. Súťažilo sa v dvoch  kategóriách 4. - 6. a 7. - 9. ročník, pričom na umiestnených bolo nasledujúce:

4. ročník
1. miesto - Juraj Nagy
2. miesto - Laura Tamašiová
3. miesto - Nela Vandlíčková
5. ročník

1. miesto - Jonáš Karkó
2. miesto - Jakub Gubiš
3. miesto - Patrik Majerčák
6. ročník

1. miesto - Šimon Žák
2. miesto - Tomáš Matis
3. miesto - Patrik Šubár

7. ročník 

1. miesto - Ela Kuchyňová
2. miesto - Adam Dej
3. miesto - Viktória Ďurošková

8. ročník 

1. miesto - Ema Dikošová

2. miesto - Bea Vranová
3. miesto - Michal Holena

9. ročník 

1. miesto - Adam Meňhart
2. miesto - Tomáš Bachratý
3. miesto -  Matej Kollár

Víťazom blahoželáme a porazeným prajeme veľa šťastia budúci školský rok.

 

Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka

Dňa 12.02. 2020 naša žiačka Viktória Ďurošková reprezentovala nielen našu školu, ale i okres Žilina na Krajskom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa konalo na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Konkurencia medzi žiakmi bola veľmi veľká, a preto nás nesmierne teší, že sa umiestnila na
1. mieste. 

Srdečne jej gratulujeme a želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

 

Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka

V tomto školskom roku sa našim žiakom podarilo umiestniť na popredných miestach v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch našej školy dňa 15. 01. 2020. Viktória Ďurošková v kategórii 1A sa umiestnila na 1. mieste a Daniel Varmecký v kategórii 1B bol medzi úspešnými riešiteľmi. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 

 

Olympiáda z anglického jazyka

Aj v školskom roku 2019/2020 sa na našej škole uskutočnila Olympiáda z anglického jazyka. V školskom kole si žiaci premerali svoje sily z anglickej gramatiky, slovnej zásoby, počúvania, čítania s porozumením a rozprávania. Výsledky kola sú nasledujúce:
Kategória 1A
1. Viktória Ďurošková
2. Ela Kuchyňová
3. Tomáš Matis

Kategória 1B
1. Daniel Varmecký
2. Matej Kollár
3. Adam Meňhart

Víťazom blahoželáme a porazeným prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria