Menu

Matematika

SUDOKU 2019/2020

I. kategória
P.č. Meno 1. kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo vyhodnotenie
    body poradie v kole body poradie v kole body poradie v kole body poradie v kole body poradie v kole body poradie v kole body poradie v kole body poradie v kole body poradie v kole spolu body priebežné poradie
1. Chrenková 12 b 1. 7 b 2. 19 b 2. 6 b 4.   5. 5 b 5.                
                                           
II. kategória
1. Mikulovská 20 b 5. 23 b 4. 25 b 4. 12 b 4. 25 b 4. 25 b 4.                
2. Kotlárová Lucia 20 b 6. 22 b 6. 22 b 5. 12 b 5. 16 b 6. 17 b 6.                
3. Kotlárová Lenka 20 b 7. 22 b 7. 21 b 7. 5 b 8. 21 b 8. 16 b 7.                
4. Holena 20 b 8. 22 b 5. 21 b 6. 8 b 6. 23 b 5. 20 b 5.                
5. Pagáčová 16 b 13. 22 b 8. 19 b 9.   10.   13. 16 b 12.                
6. Melišíková 14 b 15. 21 b 11. 25 b 8. 10 b 7. 21 b 7.   9.                
7. Kvačková 13 b 16. 14 b 16. 21 b 13.   13.   16. 15 b 14.                
8. Fundárková 13 b 17. 22 b 10. 21 b 10. 7 b 9. 21 b 9.   10.                
9. Miklušičáková 12 b 18. 9 b 18. 17 b 15.   17.   19. 11 b 18.                
10. Štefánik 12 b 19. 21 b 14. 19 b 11. 3 b 11. 20 b 10.   11.                
11. Tomagová 10 b 20. 8 b 20. 8 b 20. 5 b 21. 7 b 20.   22.                
12. Reková 8 b 21. 10 b 19. 19 b 16.   18.   21. 2 b 21.                
13. Matis 6 b 22. 20 b 17. 19 b 14. 3 b 14. 15 b 12.   15.                
14. Čerňan 3 b 23. 9 b 24. 4 b 24.   24. 3 b 23.   23.                
15. Varmecký 3 b 24. 14 b 22.   23. 9 b 22. 11 b 22. 10 b 19.                

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria