Menu

Dejepis, Geografia, Biológia

Školský rok 2019/2020

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Dňa 14.2.2020 sa konalo okresné kolo dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci. Umiestnili sa nasledovne:

kategória C

úspešní riešitelia

4. miesto - Matej Kollár 

19. miesto - Martin Jarabica

kategória F

úspešní riešitelia

2. miesto - Jakub Skákala

7. miesto - Šimon Štefaňák

 

Geografická olympiáda - okresné kolo

6.2.2020 sa konala okresná olympiáda z geografie. Aj tu sme mali súťažiacich, ktorí sa umiestnili nasledovne:

kategória F

úspešná riešiteľka

Janka Mikulovská

kategória G

úspešný riešiteľ

Patrik Majerčák 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria