Menu

Školské aktivity

Školský rok 2019/2020

 

Darček pre dôchodcu

ZBER PAPIERA

1. MIESTO 2. A
2. MIESTO 4. B
3. MIESTO 1. E

GRATULUJEME A ĎAKUJEME

Najkrajšia halloweenska tekvica

Dňa 24. októbra 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž o Najkrajšiu halloweensku tekvicu, ktorú vyhlásila Žiacka školská rada. Do súťaže sa zapojilo veľmi veľa súťažiacich so svojimi nádhernými a vlastnoručne vyrobenými tekvicami. Teší nás, že z roka na rok do súťaže pribúda viac a viac tekvíc a rozhodovanie je náročnejšie. Tohtoročná súťaž dopadla nasledovne:
 

1. stupeň
1. miesto 4.B
2. miesto 2.C
3. miesto 4.C
4. miesto 3.A


2. stupeň
1. miesto 5.A
2. miesto 8.B
3. miesto 9.B
4. miesto 7.B

Október - mesiac úcty k starším

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

alebo

DETI UČIA DETI

Už zakladateľ modernej pedagogiky, Jan Amos Komenský, presadzoval myšlienku, že žiaci sa učia najlepšie, keď sa učia formou hry. Na uvedené niekedy pedagógovia najmä 2. stupňa pri návale každodenných povinností pozabudnú a tým sa zo škôl vytráca láska k učeniu sa.

Na našej škole sa snažíme nezabúdať na didaktické hry, ktoré ozvláštňujú a zintenzívňujú proces učenia sa žiakov, čo dokazuje aj akcia Európsky deň jazykov, ktorá sa na našej škole konala 26. septembra. Jej cieľom bolo, aby žiaci vyšších ročníkov (7. - 9. ročník) prostredníctvom hry a  metódy CLIL  pomohli mladším žiakom (4.-6. ročník) rozšíriť si ich vedomosti z cudzích jazykov. 

Žiaci 9. ročníka poučili žiakov 6. ročníka o téme Domácnosť prostredníctvom projektovej výučby. Žiaci 8. ročníkov spracovali témy Rozvrh hodín a Oblečenie, ktoré podporili kreatívnymi úlohami. Žiaci zo 7.A si pripravili pre štvrtákov mnohé aktivity, ktoré boli členené na úvodnú úlohu a 6 stanovíšť. Všetky úlohy sa orientovali na rozvíjanie slovnej zásoby týkajúcej sa témy Rodina. Žiaci 7.B zdramatizovali tri tradičné ľudové rozprávky (Tri malé prasiatka, Červená Čiapočka, Ako dedko ťahal repu) pre žiakov 4. ročníka a svoje predstavenia spojili aj s kreatívnymi úlohami na porozumenie. Žiaci 7.C zase mladších žiakov poučili o vlajkách a štátoch.

Celý deň pracovali žiaci pod dohľadom pani učiteliek, ktoré koordinovali ich samostatnú a kreatívnu činnosť.

Ďakujeme za Vašu aktívnu prácu

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria