Menu

2. stupeň

Školský rok 2019/2020

Informácie od cestovej agentúry GADTOURS
ohľadom exkurzie do Londýna

Drahí rodičia a žiaci,

cestovná agentúra nám poslala vyjadrenie k exkurzii do Londýna. Pre viac informácií si prečítajte priložený súbor.

 

 

 

Milí žiaci,

ako určite viete, na počesť  75. výročia ukončenia 2. sv. vojny sa od 20. apríla do 11. mája (s Bonusovou rozstrelovou otázkou) na našej základnej škole napriek zložitej situácii v súvislosti s vírusom COVID-19 uskutočnil Dejepisný kvíz zameraný na túto tému. Súťažiaci sa s otázkami kvízu museli popasovať vo viacerých oblastiach – bitky, zbrane, pamätníky, veda a technika, osobnosti, SNP, oslobodzovanie Slovenska a iné.

Úplne najlepšie si s otázkami kvízu poradil Jakub Gubiš z 5.A, ktorý skončil na 1. mieste. Na 2. mieste skončil Jakub Zuberec z 5.A, ktorého nasledoval Patrik Majerčák z 5.B.

Naši výhercovia budú odmenení vecnými cenami buď po nástupe do školy, alebo v iný stanovený deň.

Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť a snáď aj takouto hravou formou ste nadobudli nové vedomosti.

S pozdravom a prianím pevného zdravia Mgr. Andrej Pecušiak

Otázka č.16 - bonusová

Slovenská armáda mala v predvojnovom období málo vojakov v porovnaní s inými okolitými štátmi. Postupne sa početný stav Poľnej armády začal do začiatku vojny zvyšovať. Koľko vojakov presne mala Poľná armáda na začiatku 2. sv. vojny?

správna odpoveď: 1.9.1939 početný stav Poľnej armády SR 13 351

Otázka č.15 - 8.5.2020

V priebehu druhej svetovej vojny bola vynájdená zbraň, ktorá zmenila beh sveta. Atómová bomba bola zhodená na 2 japonské mestá. Ako sa volalo lietadlo, ktoré zhodilo 1. atómovú bombu na Japonsko?

správna odpoveď: Enola Gay

Otázka č.14 - 7.5.2020

Pred koncom vojny svet obletela správa o smrti Adolfa Hitlera. Hitler spáchal samovraždu vo svojom bunkri, kde sa dlhší čas ukrýval aj s jeho najvernejšími. Adolf Hitler ale nespáchal samovraždu sám. Kto ju spáchal spolu s ním?

správna odpoveď: žena – Eva Braunová

Otázka č.13 - 6.5.2020

Po východnom fronte bolo potrebné, aby spojenci otvorili ďalší front a Nemecko tak dostali do „smrteľných klieští“. V Normandii sa tak uskutočnila najväčšia vyloďovacia operácia v dejinách. Na piatich plážach sa vylodilo takmer 330 000 vojakov. O akú operáciu ide?

správna odpoveď: operácia  - Overlord

Otázka č.12 - 5.5.2020

Po vojne ľudia z vďačnosti vojakom, ktorí pre nich často obetovali aj svoje životy, začali stavať pamätníky a mohyly, ktoré mali pripomínať tieto slávne víťazstvá a oslobodenia. Na Slovensku sú takýmito pamätníkmi napríklad Dukla, bratislavský Slavín, ale aj pamätník na vŕšku Zvonica pri Strečne. Komu je tento pamätník venovaný?

správna odpoveď: pamätník – francúzskym partizánom

Otázka č.11 - 4.5.2020

Počas oslobodzovania Slovenska bolo mesto Žilina oslobodené ako jedno z posledných miest na Slovensku. Prvá obec v Žilinskom okrese bola však oslobodená omnoho skôr. Ktorá obec to bola a kedy bola oslobodená?

správna odpoveď: 6. apríla 1945 oslobodená osada Štefanová

Otázka č.10 - 1.5.2020

Slovenským národným povstaním sa Slováci snažili pripojiť na stranu Spojencov a jasne deklarovali svetu, na ktorej strane chcú stáť. Do povstania sa zapojilo približne 60 000 Slovákov a 18 000 partizánov z dokopy 32 národností. Povstaleckí železničiari vo Zvolene sa však zapísali do dejín vyrobením 3 ozbrojených vlakov. Ako sa tieto vlaky volali?

správna odpoveď: SNP – vlaky Hurban, Masaryk, Štefánik

Otázka č.9 - 30.4.2020

Neďaleko Žiliny sa nachádza jedno z najťažších bojísk počas Slovenského národného povstania. Na tomto bojisku sa bojovalo od 31. augusta do 3. septembra 1944. Povstalecké a partizánske vojská sa tu snažili Nemcom zamedziť možnosť pre získanie kontroly nad železničným spojením, avšak bitka dopadla porážkou povstaleckého vojska. Kde sa táto ťažká bitka odohrala?

správna odpoveď: SNP bitka – bitka o Strečno

Otázka č.8 - 29.4.2020

Jedna z najťažších bitiek sa viedla aj na území kláštora. Spojenecké sily Britov, Američanov a Poliakov síce túto bitku vyhrali, ale za cenu veľkých strát. Po tomto víťazstve však mali „cestu na Rím“ otvorenú. O aký kláštor ide?

správna odpoveď: bitka, - Monte cassino + fotka

Otázka č.7 - 28.4.2020

Bol organizátorom juhoslovanského komunistického odporu proti nemeckým a talianskym okupantom počas 2. svetovej vojny. Jeho partizánska armáda mala viac ako 800 000 osôb. Okrem boja proti okupantom však bolo cieľom aj nastolenie komunistického režimu. Po druhej svetovej vojne sa mu však podarilo vymaniť sa spod vplyvu Sovietskeho zväzu. O ktorú významnú juhoslovanskú osobnosť ide?

správna odpoveď: vodca –Josip Broz Tito

Otázka č.6 - 27.4.2020

Obdobie 2. sv. vojny je známe aj významnými vedeckými a konštuktérskymi osobnosťami, ktoré sa snažili pomôcť svojej krajine vo vojne vytvorením nových zbraní, či vynálezov alebo ich zlepšením. Jednou z takýchto osobností je aj tvorca ranej balistickej riadenej strely pre Tretiu ríšu a zároveň po vojne pomohol USA vyhrať vesmírne preteky. Kto bol týmto géniom?

správna odpoveď: Wernher von Braun

Otázka č.5 - 24.4.2020

Počas 2. sv. vojny boli masovo nasadené tanky. Práve počas tohto konfliktu sa odohrala najväčšia tanková bitka v dejinách, ktorú vyvolali Nemci.  Do bojov tu boli nasadené aj slávne T-34, o ktorých sa hovorí, že vyhrali 2. sv. vojnu. Kde sa táto bitka odohrala?

správna odpoveď: bitka pri Kursku

Otázka č.4 - 23.4.2020
Pre nemecký nacistický režim bolo typické utláčanie predovšetkým židovského obyvateľstva. Pre Židov boli vytvorené vymedzené štvrte miest - ghettá, kde týchto ľudí izolovali od ostatných „nadradených“ rás. Kde najvýchodnejšie v Európe bolo takéto nacistické ghetto vytvorené?

správna odpoveď: Charkov

Otázka č.3 - 22.4.2020

Počas nemeckých náletov na Britské ostrovy boli Briti v početnej nevýhode. Nevýhodu však aspoň čiastočne potlačil jeden významný vynález. O aký vynález ide?

správna odpoveď: technika - radar

Otázka č.2 - 21.4.2020

Bol jednou z najvýznamnejších osobností spojeneckých síl. Bojoval už v 1. sv. vojne za čo získal ocenenie. Preslávil sa však bojmi so svojimi „púštnymi potkanmi“ v Afrike a neskôr v západnej Európe. Ako sa volá táto slávna ikona víťazstva nad fašizmom?

správna odpoveď: generál - Bernard Montgomery

Otázka č.1 - 20.4.2020

Druhá svetová vojna bola najväčším ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva. Boje v Európe začali útokom Nemecka na Poľsko z mora. O ktorej hodine, ktorej minúte a v aký dátum sa útok a celá vojna začali?

správna odpoveď: čas – o 4:45, 1. septembra 1939

 

Milí žiaci ZŠ Martinská !

Tento rok si 8. mája pripomenieme 75. výročie ukončenia 2. sv. vojny v Európe.

Toto významné výročie si chceme uctiť v tejto mimoriadnej situácii dejepisným kvízom, do ktorého sa môžu zapojiť všetci žiaci 5.-9. ročníka. Každý pracovný deň od 20.4. do 8.5. budú doobeda pridávané otázky súvisiace s 2. sv. vojnou na webstránku školy, pričom odpovedať môžete do 15:00 v daný deň na e-mail: andrej.pecusiak@gmail.com. Do emailu napíšte vašu odpoveď na otázku, meno a priezvisko a triedu.

Súťažiaci s najväčším počtom správnych odpovedí bude odmenený vecnými cenami.

 

Bábkové divadlo v piatych triedach

Začiatok marca sa v piatych ročníkoch niesol v znamení bábkových rozprávok. Žiaci si v skupinkách samy počas jedného mesiaca pripravili bábky, kulisy a nacvičili rozprávky. Bolo to naozaj úžasné a pani učiteľka Brasová ďakuje všetkým za pekne zážitky pri ich prezentácii.

fotoalbum tu...

Hádaj a vyhraj!

V novembri prebehla na našej škole súťaž s nástenkou, kde mali žiaci pomocou indície nájsť významné osobnosti z vyučovacích predmetov. Spomedzi 21 osobností uhádli najviac títo traja žiaci:

1. miesto - Patrik Majerčák (20 správnych odpovedí)

2. miesto - Daniel Varmecký (15 správnych odpovedí)

3. miesto - Jakub Gubiš (14 správnych odpovedí)

Výhercom blahoželáme!

 

 

Učíme sa hrou

Cudzie slová vôbec nie sú nudné. Žiaci 7.A sa dnes na hodine s nimi trošku pohrali Bingo a Milionára.

fotoalbum tu...

 

Burza informácií

Vo štvrtok 10. 10 2019 sa v priestoroch Hotela Slovakia uskutočnila Burza informácií pre žiakov 9. ročníka. Cieľom podujatia bolo poskytnúť žiakom väčší prehľad o možnostiach štúdia a regionálneho trhu práce. Lepší obraz o ďalších možnostiach v ich budúcom štúdiu im poskytli prezentácie zamestnávateľov, stredných škôl a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria