Menu

Jolly Phonics

--------------------------------------------------

JOLLY PHONICS BASIC TRÉNING

 

Dňa 30.1.2018 sme na našej škole privítali 29 pani učiteliek z celého stredného Slovenska na seminári Jolly Phonics. Seminár absolvovali aj naše dve pani učiteľky, ktoré sú zaradené v projekte ,,Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní”. Sme radi, že zúčastnené pani učiteľky absolvovali JP training workshop, kde videli, ako sa realizujú hodiny, ako deti motivovať a ako klásť otázky. Taktiež sa naučili, kedy použiť danú aktivitu, ako využiť medzipredmetové vzťahy a veľa iného.

Touto cestou chceme poďakovať rodičom našich prváčikov, ktorí súhlasili s tým, aby ich deti absolvovali ukážkovú hodinu pod vedením skúsenej lektorky p. Vierky Machálkovej. Deti boli bezprostredné, nemali takmer žiadnu trému a vyslúžili si potlesk od zúčastnených pani učiteliek.

Tréning  nám dal obrovské množstvo inšpirácie a utvrdil nás v tom, že táto metóda rieši aj otázku ďalšieho sebavzdelávania učiteliek.

 

Z. Škorvanková, S. Čavajdová

 

fotoalbum tu...

 

PROJEKT JOLLY PHONICS

 

Od druhého septembrového týždňa v školskom roku 2017 / 2018 sa žiaci na 46 základných školách zaradených do experimentálneho projektu ,, Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní ” po celom Slovensku začínajú učiť anglický jazyk syntetickou fonetickou metódou Jolly Phonics. Naša škola sa do projektu zapojila a dve pani učiteľky už v auguste absolvovali školenia. Počas tohto školského roka absolvujú 5 školení s intenzívnym tréningom. Pokračovať budú aj budúcich školských rokoch, nakoľko projekt bude trvať 4 roky. Projekt sa uskutočňuje pod dohľadom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Garantom projektu je Štátny pedagogický ústav SR. Odborné školenie, vedenie učiteľov a výučbový materiál je poskytnutý spoločnosťou Education Initiative, s.r.o. Pezinok a Jolly Learning, Ltd. Veľká Británia.

 

Predstavme si Jolly Phonics

 

Jolly Phonics poskytuje program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku. S Jolly Phonics sa deti (od 3 do 8 rokov) učia nielen zvuky anglickej abecedy (26 znakov), ale všetky zvuky, ktoré angličtina má, t.j. 42 zvukov, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu.

S týmito vedomosťami pokračujú deti spájaním zvukov do slov a začínajú čítať. Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom. Cieľom prvého roku Jolly Phonics je naučiť deti čítať vety s jednoduchými a foneticky správnymi slovami. Počas druhého roku si deti osvojujú pravopis fonetických slov (ktoré sa naučili už počas 1. roku) a precvičujú plynulé čítanie slov s výnimkami v anglickom jazyku. Keď deti vedia čítať, písať, komunikovať a majú dostatočnú slovnú zásobu, sú pripravené pozerať sa na vetu z gramatického hľadiska. Gramatika je obsahom tretieho a štvrtého ročníka.

Jolly Phonics je multi-zmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami, navrhnutý špeciálne pre malé deti.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria