Menu

Prihláška na štúdium na našej škole

Pole ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA nesmie ostať prázdne. Pokiaľ schránku nemáte zriadenú/sprístupnenú, napíšte do poľa X alebo NEMÁM.

Toto pole je povinné. Pokiaľ ho nevyplníte, prihlášku nebude možné odoslať.

Ďakujeme za pochopenie.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za vyplnenie prihlášky a prajeme pekný deň :)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria