Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum
Zmluva 17/2014 Zmluva o účasti na projekte a zapožičaní techniky s DPH viacero dátumov
Zmluva Dodatok ku kolektívnej zmluve bez DPH viacero dátumov
Zmluva Kolektívna zmluva bez DPH viacero dátumov
Zmluva Kolektívna zmluva 2016 - 2020 s DPH viac dátumov
Zmluva 1-10 Nájomné zmluvy plaváreň s DPH viac dátumov
Zmluva 11-17 Nájomné zmluvy plaváreň s DPH viac dátumov
Objednávka Prevádzka školy s DPH 01.08.2014
Objednávka Prevádzka školy s DPH 01.09.2014
Faktúra Prevádzka školy s DPH 01.09.2014
Objednávka 5/2015 + faktúry - jedáleň s DPH Máj 2015
Faktúra Prevádzka školy s DPH Máj 2014
Objednávka + faktúry - jedáleň s DPH Máj 2014
Objednávka Prevádzka školy s DPH Máj 2014
Objednávka Prevádzka školy s DPH Marec 2014
Faktúra Prevádzka školy s DPH Marec 2014
Objednávka + faktúry - jedáleň s DPH Marec 2014
Objednávka 6/2015 + faktúry - jedáleň s DPH Jún 2015
Objednávka Prevádzka školy s DPH Jún 2014
Faktúra Prevádzka školy s DPH Jún 2014
Objednávka + faktúry - jedáleň s DPH Jún 2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/829

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria