Menu

Konzultačné hodiny

----------------------------------------------

Rodičovské združenie s voľbou do Rady rodičov sa uskutoční v stredu 22.1.2020 o 16.00 hod v každej triede. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria