Menu

Vedenie školy

Vedenie školy

    Meno     Funkcia E-mail
Mgr. Beáta Veselská     riaditeľka  zrs@zsmartinska.sk
Ing. Gréta Horčičiaková     zástupkyňa riad. školy horciciakova.greta@post.sk
Mgr. Ján Kolník     zástupca riad. školy kolnikskola@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria