Menu

Výchovná poradkyňa

Kontakt

Mgr. Iveta Brasová

učiteľka SJL a ETV

Konzultačné hodiny ( ohláste sa, prosím, mailom )

Utorok 12:00 - 14:00 hod.

mail: iva.brasova@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria