Menu

--------------------------------------------------------------------------

Žiadosti a tlačivá, Finančná dotácia

 

Jazyková škola Athéna

Ponuka jazykových kurzov pre rodičov - ponuka_kurzov_pre_rodicov.pptx

 

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania.pdf

tlačivo - Tlačivo na 2%.pdf

Žiadosť o uvoľnenie z ŠKD na záujomvý útvar - krúžok.pdf

Odhlásenie žiaka zo školy.pdf

Prihláška do 1.ročníka 2020/2021 - osobne.pdf

 

Žiadosť o štúdium v zahraničí.docx

 

 

Vážení rodičia,

na získanie finančnej dotácie pre Vaše dieťa je potrebné splniť nasledovnú podmienku:
1. Vašej rodine je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, alebo
2. Váš príjem je najviac vo výške životného minima.


Dotácia sa poskytuje na:
1. stravu
2. školské potreby


Ako žiadať o príspevok?
■ rodič odovzdá škole Potvrdenie vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že rodina je v hmotnej núdzi, alebo má príjem nižší ako životné minimum,
■ rodič urobí tak na začiatku každého školského polroka, alebo v prípade, že sa zmení sociálna situácia rodiny! Tlačivo je nutné odovzdať do 5. dňa v danom mesiaci.


Výška dotácií:
1. na stravu:
pre 1.– 4. ročník 1 € / obed
rodič platí 0,01 € / obed
pre 5.– 9. ročník 1 € / obed
rodič platí 0,O9 € / obed

Na deti v hmotnej núdzi sa nevzťahuje VZN o platení príspevku na réžiu.


2. na školské potreby:   16,60 € / školský polrok (500,-Sk)

 

Zásady e-bezpečnosti.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria