Menu

Školská knižnica

--------------------------------------------------

Má okolo 2100 knižných jednotiek.

Knihy sú rozdelené na sekciu pre deti a mládež a sekciu pre učiteľov, kde sa nachádza odborná literatúra z oblasti pedagogiky, psychológie a pod.

V časti pre deti a mládež máme okolo 1600 kníh z oblasti beletrie (rozprávky, povesti, príbehy, dobrodružnú literatúru, detektívky...) ale aj okolo 100 encyklopedií pre deti a hoci v malom počte, ale predsa aj knihy dvojjazyčnej literatúry.

Okrem toho sa v knižnici nachádzajú  dva počítače, ktoré môžu využívať žiaci na vyhľadávanie informácií na internete pre tvorbu projektov, referátov…, tie si môžu v knižnici priamo vytlačiť.

 

Naša knižnica ponúka:

 • Výpožičky beletrie, encyklopédie, odborných kníh
 • Možnosť práce s internetom – vypracovanie projektu, jeho vytlačenie
 • Naša knižnica  je určená pre žiakov našej školy, ale aj učiteľov, rodičov a verejnosť.                     

Prihlásenie sa do knižnice je bezplatné.

Ostatné poplatky ( poškodenie knihy, strata knihy, upomienky ) sú uvedené v Knižničnom a výpožičnom poriadku. (pozri nižšie)

 

Výpožičný čas:

Streda : 13.00 hod. – 14.30 hod.

V iné dni je  otvorená po dohode so školskou knihovníčkou – p. uč. Bzdilíkovou

 

Projekty do ktorých sme sa zapojili + akcie konané v školskej knižnici

 • V roku 2009 sme sa zapojili do projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ . V rámci tohto projektu sme zakúpili nové knihy, počítače, multifunkčnú tlačiareň a KIS Clavius spolu s čítačkou čiarového kódu. Vďaka tomuto sme mohli prejsť na elektronický systém katalogizácie kníh aj ich vypožičiavanie. Každá kniha je označená čiarovým kódom na základe ktorého sa požičiava.

 

 • Pravidelne v októbri sa zapájame do česko – slovenského projektu pre základné školy „Záložka do knihy spája školy“ (v galérii z minulých rokov je možné vidieť fotografie z tohto projektu)

 

 • V minulých rokoch sme sa tiež zapojili do celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ konanému k Medzinárodnému dňu školských knižníc (v galérii z minulých rokov je možné vidieť fotografie z tohto projektu)

 

 • Zapájame sa aj do celoslovenského projektu „Noc čítania Biblie“

 

 • Z akcií ktoré sa konali pre deti v minulých rokoch vyberámeRozprávkové popoludnie, Súťažime s Pippi Dlhou Pančuchou, Sútaž o najlepšieho čitateľa, exkurzie pre žiakov 1. ročníkov, a ďalšie

 

Knižničný a výpožičný poriadok k nahliadnutiu tu - Knižničný a výpožičný poriadok.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Martinská 20
  Martinská 20, 01008 Žilina
 • 041/52 52 774
  041/56 55 930

  Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria