Menu

Prenajímanie priestorov školy

----------------------------------------------

Všetky potrebné údaje o priestoroch a cenách nájdete v nasledujúcom dokumente.

Prenajímanie priestorov školy.pdf

Priestory školy

Odborná učebňa informatiky 1

Odborná učebňa informatiky 2

Odborná učebňa techniky

Odborná učebňa biológie a chémie

Odborná učebňa fyziky

Jazykové laboratórium

Multimediálna učebňa

Trieda ŠKD

Plaváreň

Telocvične - Rozpis telocviční - šk.rok 2015-2016.pdf

                     Rozpis telocviční - šk.rok 2016-2017.pdf

                     Rozpis telocviční - šk.rok 2017-2018.pdf

                     Rozpis telocviční - šk.rok 2018-2019.pdf

                     Rozpis plavárne - šk.rok 2018-2019.pdf

                     Rozpis telocviční - šk.rok 2019-2020 (II.polrok).pdf

                     Rozpis telocviční - šk.rok 2019-2020.pdf

                     Rozpis plavárne - šk.rok 2019-2020.pdf

 

Posilňovňa

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria