Menu

eTwinning

eTwinning

EURÓPSKE CERTIFIKÁTY KVALITY

S radosťou by sme Vám chceli oznámiť, že našim žiakom sa za aktivity realizované v minulom školskom roku podarilo získať Európske certifikáty kvality, čím bola ocenená ich práca na realizácii rozmanitých projektov na európskej úrovni. 

GRATULUJEME

 

 

 

 

ETWINNING PROJECT - CERTIFIKÁT KVALITY

S radosťou Vám oznamujeme, že sme za ďalší projekt, tentoraz z ruského jazyka, získali certifikát kvality.Blahoželám žiakom z 8.A, ktorí sa ho zúčastnili...

 

ETWINNING SCHOOL CERTIFIKÁT

Všetkým s radosťou oznamujeme, že sme ako jediná základná škola v Žilinskom kraji dostali ocenenie ETWINNING SCHOOL LABEL. Nie je to len uznanie osobného úspechu jednotlivých učiteľov, ale aj uznanie skvelých výsledkov celého tímu eTwinning v týchto školách.

 

Etwinning - nový projekt

Pani učiteľka Mgr. Cudráková so svojou skupinou zo 6.A a 6.C bude pracovať na novom projekte o Veľkonočných sviatkoch.

 

Etwinning projekty v ruskom jazyku

Žiaci zo zahraničných partnerských škôl nám poslali nielen listy, ale aj darčeky. Okrem online aktivít, si vymieňame listy v ruskom jazyku, ktoré sú spestrením a zároveň motiváciou pri ďalšej práci...

 

Skupina 6.A pani učiteľky Cudrákovej bola za svoju prácu na projekte Christmas cards exchange  odmenená Národným certifikátom kvality.

 

 

 

 

 

 

Od januára 2019 budú žiaci pracovať na nových projektoch v rámci Etwinning, sú to anglicko-ruský projekt "A Poet (a writer) is a national symbol of your country / Поэт (писатель) - национальный символ вашей страны". Spolu s partnerskými školami z Ukrajiny, Litvy, Gruzínska, Azerbajdžanu a ďalších krajín naši žiaci budú prezentovať spisovateľa a básnika Pavla O. Hviezdoslava.

Potom budú pracovať v rámci projektu Electronic bullying - o kyberšikane.

 

V rámci projektov Christmas is in the air a Christmas cards exchange sme poslali naše vianočné pohľadnice našim partnerským školám do Turecka, Rumunska, Poľska, Talianska a ďalším.

Učiteľ mesiaca

Učiteľ mesiaca december 2018

Titul Učiteľ mesiaca december získava Mgr. Adriana Parížeková, Základná škola Martinská 20, Žilina za projekt Let´s play our parents´games

Pani učiteľke a jej žiakom srdečne blahoželáme!

 

Nové e-twinningové projekty na našej škole

Etwinning projekt- Christmas cards exchange

6.A, skupina p. uč. Cudrákovej bude pracovať na projekte so žiakmi z Talianska, Portugalska, Turecka a Rumunska. Okrem klasickej výmeny vianočných pohľadníc, ktoré si žiaci urobia nielen na hodine anglického jazyka, ale aj v spolupráci s p. uč. Kluchovou na výtvarnej výchove, naspievajú zopár slovenských a anglických kolied pod vedením p. uč. Závodskej. Tiež ukážu našim partnerským školám prípravu medovníčkov, ich výzdobu a predstavia im recept prastarých mám na domácu čokoládovú kolekciu a pripravia pre nich adventný kalendár s kvízovými otázkami o slovenských tradíciach a zvyklostiach tohto obdobia.

Etwinning projekt- Christmas is in the Air

Etwinning projekt -

Zapojili sme sa do projektu Sveicam Latviju simtgade! k oslave storočnice nezávislosti Lotyšska.

Etwinning projekt - Letters to our friends in Russian language

Pani učiteľka Mgr. M. Cudráková pre tento školský rok pripravila projekt v rusko-anglickom znení. Zapojili sa partneri z nasledujúcich krajín: Ukrajina, Moldavsko, Bulharsko, Gruzínsko a Armensko. Tešíme sa na spoluprácu s novými školami.

Prvý projekt bol zameraný na oboznámenie sa s kultúrou, tradíciami, jedlom a pamiatkami európskych krajín a začal spolu s Európskym dňom jazykov. Žiaci 5.A/B, 6.A/B a 8.B vytvorili pohľadnice, v rámci ktorých prezentovali žiakom ostatných krajín ich pohľad na to, čo je pre jednotlivé Európske krajiny typické.

 

Nasledujúci projekt bude slúžiť žiakom 6.A a 6.B na vytvorenie si vlastného slovníka, pomocou ktorého si prehĺbia poznatky o emociách a prídavných menách v anglickom jazyku.

Posledný projekt bude realizovaný so žiakmi 8.B a bude zameraný na empatiu a emócie.

 

 

Aj tento rok budeme pokračovať v etwinningových programoch. Trieda 6.A, skupina p. uč. Mgr. Cudrákovej bude pracovať na projekte s názvom Christmas is in the air spolu so žiami z Talianska a Chorvátska.

 

 

 

 

Dňa 21. 09. 2018 bolo nášmu etwinningovému projektu Let's play our parents' games (Poďme si zahrať hry našich rodičov) udelené ocenenie Certifikát kvality. Blahoželáme zúčastneným žiakom z 8.B triedy, ktorí na projekte pracovali minulý školský rok.

 

Gratulujeme.

 

Náš projekt My - your- our cultural heritage získal Certifkát kvality, tzv. Quality label. Sme veľmi radi, že sme ho získali, pretože sa to nepodarí každému. Okrem toho žiaci, ktorí sa zúčastnili tohto projektu, boli tiež ocenení  diplomom žiackym certifikátom kvality.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojili sme sa do nového projektu My=your=our cultural heritage, o význame kultúrneho dedičstva u nás i vo svete.

 

 

 

I keď je u nás zima, naši etwinningoví partneri nás lákajú na krásnu prírodu ich rodnej Sardínie.

 

Naši etwinningoví partneri z Talianskej Sardínie nám popriali v Novom roku 2018 veľa šťastia, zdravia a lásky.

  

  

 

Etwinning projekt - school herbarium

Projekt je zameraný na obohatenie slovnej zásoby z botaniky, identifikovať spoločné znaky rastlín, vyhľadávanie materiálov a spracovanie herbára, vytvorenie e-knihy,posteru a naučenie žiakov pracovať vo virtuálnom priestore.Pri spracovaní informácií budeme využívať kooperatívne učenie, prácu v skupinách a pri spracovaní informácií budeme využívať prostriedky IKT ako sú padlet, kolaboratívne kreslenie, postermywall a podobne.Každý mesiac žiaci urobia aktivity, ktoré zdieľajú so študentami z partnerských krajín.Žiaci budú spolupracovať na projekte od októbra 2017 do apríla 2018.

 

Cesta k osvojeniu si cudzieho jazyka môže byť niekedy tŕnistá a kľukatá, inokedy kreatívna a zábavná.

Tento školský rok sme sa na našej škole rozhodli spolupracovať na projektovom vyučovaní v rámci eTwinningu. Na projekte s názvom Let’s play our parent’s games (Poďme hrať hry našich rodičov) pracujú žiaci 7.B od októbra 2017 do februára 2018. Každý mesiac je ich úlohou splniť nejakú aktivitu a jej výsledky preposielajú žiakom prostredníctvom TwinSpacu do Portugalska, Poľska, Chorvátska a Talianska. Projekt je zameraný na objavovanie detských hier rodičov a starých rodičov. Žiaci majú zistiť ako trávili voľné chvíle v detstve ich rodičia či starí rodičia. Napriek tomu, že prezentácia výsledkov je prostredníctvom online zdrojov, väčšinu aktivít robia žiaci bez použitia informačných technológií, ktoré sa postupne stali nevyhnutnou súčasťou našich životov.

Dúfame, že práca na projekte pomôže žiakom nadobudnúť nové medzinárodné sociálne kontakty, zvýšiť historické povedomie o svojej krajine a zdieľať rozmanité kultúrne skúsenosti.

fotoalbum s prácami žiakov...

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria