Menu

Erasmus + KA2

-----------------------------------------------

Erasmus+ KA2

Erasmus+ KA2 na našej škole!
Práve tento týždeň mali byť vybraní žiaci našej školy na edukačnom pobyte v meste Varaždin v Chorvátsku v rámci projektu Erasmus+ s názvom Breaking Barriers, ktorý koordinujeme od septembra 2019.
Súčasná situácia s vírusom COVID-19 nám však zabránila vzdelávaciu mobilitu zrealizovať, keďže pozorne sledujeme odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale i odporúčania WHO.
Chceme Vás však ubezpečiť, že naše projektové aktivity naďalej pokračujú, len v zmenených a obmedzených podmienkach. Jednotlivé výmeny nerušíme, ale len presúva, kým sa situácia u nás i vo svete nestabilizuje.
Veríme, že neplánovaná prestávka nám umožní naplánovať projektové aktivity ešte detailnejšie a žiaci si na svojich výmenách nielen osvoja nové vedomosti i zručnosti, ale zažijú aj neopakovateľné zážitky.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.
 

Breaking Barriers

V školskom roku 2019/2020 sa nám v spolupráci s Portugalskom, Španielskom, Švédskom a Chorvátskom podarilo vypracovať projekt, ktorý je financovaný Európskou úniou. Jeho hlavným cieľom je prelomiť pomyselné bariéry, ktoré sú medzi dospelými i deťmi v dôsledku vývinových porúch (dyslexia, dysgrafia), odlišných sociálnych možností, vzdelania, rasy, pohlavia, farby pleti a iné.

Keďže máme tú česť byť organizátorskou krajinou, v dňoch 16.10. - 18.10. 2019 našu školu navštívili koordinátori projektu a riaditelia škôl z menovaných krajín. Obsahovo i kultúrne bohatý program im počas troch dní pripravili pani riaditeľka a koordinátora projektu a pri vstupe do školy ich naši žiaci privítali slovenskou ľudovou tvorbou a anglickým divadelným predstavením, s ktorým im pomáhali pani učiteľky Mgr. Zuzana Škorvanková a Mgr. Renáta Závodská. Okrem pracovných povinností sme navštívili spoločne radnicu mesta Žiliny, v ktorej nás privítala pani viceprimátorka Barbora Birnerová, pozreli sme si krásy Sobášneho paláca v Bytči a obdivovali sme krásnu prírodu v Rajeckých Tepliciach.

V najbližšom období nás so žiakmi našej školy čaká práca na rozmanitých projektových aktivitách, ktoré budú dokumentované prostredníctvom platformy etwinning a v tomto školskom roku naši žiaci navštívia dve z menovaných krajín.

Dúfame, že naša vzájomná spolupráca bude príjemná a prinesie posun v téme diskriminácie a šikanovania nielen na našej škole.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria