Menu

ŠKD

----------------------------------------------

O Z N A M

Oznamujeme rodičom, že poplatky za školský klub detí, ktoré ste
zaplatili za mesiac marec 2020, Vám budú presunuté na ten mesiac,
v ktorom bude obnovená činnosť ŠKD.

Za porozumenie ďakujeme

 

Zmena poplatkov v ŠKD

Vážení rodičia.

Od 01.06.2018 nadobúda platnosť VZN Mesta Žilina č.8/2018 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.

Príspevok na ŠKD uhrádza zákonný zástupca mesačne za 1 dieťa sumou vo výške 10,- €.

Každý ďalšie dieťa / súrodenec/  platí sumu 5,-€/mesiac.

 

Platby sa budú uskutočňovať nasledovným spôsobom:

a/  prevodom na účet školy SK63 5600 0000 0003 0386 6004

     do poznámky uvádzajte meno dieťaťa a triedu, za ktoré poplatok 

     platíte (nie  meno rodiča).  

 

b/  poštovou poukážkou, ktorá bude mať predtlačený účet.

     Vyplníte iba meno a triedu dieťaťa, za ktoré poplatok platíte a 

     variabilný symbol – teda mesiac a rok, za ktorý poplatok platíte.

     Poštové poukážky budú k dispozícii v ŠKD a dostanete ju

     na požiadanie.

 

Poplatok uhrádzajte vždy len za jeden mesiac do 10-teho dňa! Pri bezhotovostnej platbe používajte internetbanking, pretože za vklad na účet sa platí poplatok.                                                               

                

                                                                                  Ďakujeme za pochopenie

 

Všetky informácie a podmienky týkajúce sa ŠKD, nájdete v tejto prezentácií. Tú pre Vás pripravili vychovávateľky.

PREZENTÁCIA ŠKD Martinská 20.ppt

Aktivity ŠKD - fotogaléria

 Práce našich detí na výstave v OC Mirage

 Halloween v ŠKD s deťmi z krúžku "Svet krásna"

 Práce v rannom školskom klube detí- október

 Papáme vitamínky v 3. oddelení

 Záložka do knihy spája školy

 Keď vonku prší, hráme sa v telocvični

 Hovorme o jedle- ŠKD 1. oddelenie

 Hovorme o jedle- zdravé ovocie a zelenina v ŠKD

 Vo svete pravidiel

 Práca v rannom školskom klube detí

 Prišla jeseň

 Naša škola čakala nielen na prvákov

 Sladké lúčenie so školským rokom 2015/2016 

 Výtvarná súťaž OD MIRAGE

 Modelujeme, tvoríme ŠKD 2. odd.

 Zelená škola ŠKD, 6.A

 Cestou necestou

 Čítame v školskom klube detí

 MDD v školskom klube detí

 Život s hudbou ŠKD

 Fandili sme našim hokejistom ŠKD

 Poznávame krajiny EU

 Púpavy, margarétky a včielky

 Vychádzka ŠKD

 Deň matiek

 Deň Zeme v ŠKD

 Púpavové venčeky- ŠKD 3. odd.

 Deň Zeme- ŠKD 1. oddelenie

 Projekt vyučovanie- Deň Zeme 9.B (Aj, Vyv), ŠKD

 Jarná prechádzka na VD Žilina- 5. oddelenie

 Vítame jar tancom- 5. oddelenie

 Vychádzka do parku na Rosinkách

 Deň vtáctva alebo spoznávame vtáčence

 Súťažime na jarnom slniečku

 Karikatúristi

 Marec- mesiac kníh

 Veľká noc v ŠKD

 Veľká noc v školskom klube detí

 Vyrábame pozdravy v školskom klube detí

 Vyrábame valentínky v školskom klube detí

 Tam, kde žijú tučniaky

 Plyšový kamarát

 Staviame zo snehu

 Aby vtáčiky v zime nehladovali

  Vesmír očami detí

 Všetkým sme priali pekné Vianoce

 Vianočné tvorivé dielne s rodičmi

 Vianoce a zima v ŠKD

 Varíme, pečieme, jeme

 Pripravujeme sa na vianočné trhy

 Píšeme Ježiškovi

 Tower bridge a iné svetové stavby z kociek v ŠKD

 Aj šach je šport

 Halloween v ŠKD

 Pirátsky deň

 Chodíme do knižnice

Halloween v školskom klube detí

Jesenné vychádzky v školskom klube detí

Jeseň v školskom klube detí

 Pohybové hry v ŠKD

Spievame a tacujeme v školskom klube detí

Svet hudby v školskom klube detí II.

 Jeseň Pani bohatá...

          Papáme zdravé ovocie a zeleninu

 Saganománia- takto sme išli privítať Peťa Sagana, majstra sveta

 Vieme sa hrať - nepotrebujeme mobily

Tancuj, tancuj, vykrúcaj

  Každý deň je iný

Skáčeme cez lano v školskom klube detí

Svet hudby v školskom klube detí

Leto v školskom klube detí

Spoznávame krajiny EU v školskom klube detí

Recyklujeme v školskom klube detí

Hmyz modrej planéty

Bábkova Žilina

Vytvárame kvety v školskom klube detí

Kreslíme na chodník v školskom klube detí

Deň matiek v školskom klube detí

 Tancujeme v školskom klube detí

 Keď kvety len nevoňajú

 Deň Zeme v školskom klube detí

 Zdravoveda v školskom klube detí

 Mesiac knihy v školskom klube detí

 Vyrábame sviečky v školskom klube detí

  Pečieme fanky

 Ilustrujeme v školskom klube

  Valentínske potešenia

Vychádzka v školskom klube do Jungle parku

Dopravná výchova v školskom klube

Prechádzky po Žiline

Radi tvoríme

V školskom klube kreslíme vesmír očami detí

  Tvorivé dielne

   Návšteva kultúrneho strediska - Žilina

  Keď je zima za dverami

  Aj obedovať sa dá netradične

  Keď sa malé deti zabávajú vďaka veľkým

  Vítanie jesene tancom

  Jeseň v školskom klube

  Jeseň na chodníku

 Jesenná nálada na našom dvore

 Príroda

 Spoznávame sa pri hrách

 Jesenné strašidielka

 Čitame si rozprávky

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Martinská 20
    Martinská 20, 01008 Žilina
  • 041/52 52 774
    041/56 55 930

    Šk. jedáleň - 041/50 05 215

Fotogaléria